"Jak uspět v IT"  - Jan Knyttl

08.08.2022

Jan Knyttl, CEO SoftwareOne pro Česko, Slovensko a Slovinsko nám poví:

  • Jak se dostal k IT. 
  • Jaké to je řídit firmu ve 3 zemích. 
  • Proč mít vysokou školu (z pohledu zaměstnavatele). 
  • Co s neúspěchem.
  • Co přinesl Covid-19.

A mnoho dalšího.