Tomáš Mezník - Bezpečnost dětí v kyberprostoru

23.05.2023

Úspěšný obchodník v IT oboru, Tomáš Mezník, který prošel velkými společnostmi jako je CA, HPE, MicroFocus, IBM, a nyní DNS, se věnuje ve svém volném čase projektu "Protect the Little Ones Foundation". 

Tento projekt, jehož je Tomáš zakladatelem, poukazuje na problémy s bezpečností dětí na internetu. Číhající nástrahy v kyberprostoru mohou mít pro děti dalekosáhlé důsledky jako je úzkost, strach, deprese, nízké sebevědomí, problémy s chováním a nezřídka mohou skončit tragicky.  

Tomášův tým pracuje na edukativní videohře, která bude zdarma a bude zábavným způsobem děti učit, jak se bezpečně chovat na internetu. V tuto chvíli mají domluveno několik základních škol, které chtějí zařadit tuto hru do výuky informačních technologií v rámci programu pro zvyšování digitálních kompetencí. 

V IT a tak vnímáme, že je to důležité téma, které si zaslouží naši zvýšenou pozornost.